Sinds 1996 specialist in projectieschermen en projectiesystemen
Choose language NL UK

Copyright

Op alle teksten, (grafische) beelden en programmatuur op deze website berust copyright. Voor het gebruik ervan voor commerciële en openbare doeleinden is vooraf schriftelijke toestemming van Macada Innovision BV nodig. Het aanpassen van teksten, (grafische) beelden en programmatuur is niet toegestaan. Macada Innovision BV is in geen geval verantwoordelijk voor welke vorm van schade dan ook, die samenhangt met het gebruik van teksten, (grafische) beelden en programmatuur op deze website.

© 2023 Macada Innovision BV
 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Macada Innovision BV kan de inhoud op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, actualiseren of aanvullen.

Macada Innovison BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website.

Deze site bevat links naar externe websites. Macada Innovision BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites hebben een eigen disclaimer, waar wij bij dezen naar verwijzen.

Ondanks onze zorgvuldige controle kunnen er fouten of onjuistheden op deze website voorkomen. Wij stellen het op prijs wanneer u dergelijke gebreken aan ons meldt, via ons contactformulier.