Sinds 1996 specialist in projectieschermen en projectiesystemen
Choose language NL UK

Oppervlaktespiegels toegepast in Augmented Reality technologie

In deze tijd van arbeidskrapte zitten manufacturingbedrijven vaak in een spagaat. Ze hebben meer dan genoeg werk, maar te weinig technisch geschoold personeel om het uit te voeren. Een mogelijke oplossing hiervoor komt van het Belgische technologiebedrijf Lichtwerk. Samen met hun Amerikaanse partner LightGuide ontwikkelen ze Augmented Reality units, die zowel kunnen worden ingezet op de werkplek als in een opleidingsomgeving. Macada Innovision leverde de benodigde oppervlaktespiegels op maat voor de opleidingsunits.

Instructies op de millimeter

De klassieke werkunit bestaat uit een vaste, 2.8 meter hoge en in hoogte verstelbare werktafel waarop met behulp van een of meerdere beamers digitale werkinstructies geprojecteerd worden. Voor de opleidingsvariant was een kleinere opstelling nodig die bovendien verplaatsbaar moest zijn. Lieven Bossuyt, directeur van Lichtwerk, vertelt hoe die aanpassing gerealiseerd werd: “In de normale opstelling werken we met een verticale beamer die rechtstreeks projecteert op het werkblad. In de compactere opstelling hangt de beamer horizontaal en wordt er via een spiegel geprojecteerd. Omdat het gaat om het projecteren van digitale werkinstructies moeten de projecties op de millimeter nauwkeurig zijn. Dan volstaat het niet om klassieke spiegels te gebruiken. Vandaar dat we gekozen hebben voor oppervlaktespiegels.”
Oppervlaktespiegels zorgen, zoals bekend, voor een perfecte reflectie zónder hinderlijk dubbelbeeld. Dit is vooral van belang als grote nauwkeurigheid gewenst is, zoals bij meetapparatuur en andere technische toepassingen.

 

Breed inzetbaar

Lichtwerk stelt zich ten doel om complex werk letterlijk lichter te maken. Het bedrijf heeft zijn roots in de sociale economie, het richtte zich aanvankelijk alleen op maatwerkbedrijven waar werknemers in dienst zijn met arbeidsbeperkingen of een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor die bedrijven ontwikkelde Lichtwerk, ondersteund door de technologie van LightGuide, state of the art Augmented Reality units met digitale werkinstructies waarmee de werknemers het werk kwalitatief goed en foutloos konden uitvoeren.

“Na enige tijd merkten we dat deze technologie veel breder kan worden ingezet, dus ook voor reguliere bedrijven. Voor elk technisch proces waarin mensen complexe handelingen moeten verrichten, kunnen wij de noodzakelijke visuele instructies maken. Die instructies bieden begeleiding en ondersteuning voor iedereen die – om wat voor reden dan ook – niet voldoende competenties heeft om het werk zelfstandig uit te voeren. Dan maakt het dus niet uit of iemand een arbeidsbeperking heeft, of nog niet voldoende technische kennis, of dat het gaat om mensen die bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn. In the end kan iedereen op bepaalde momenten in zijn leven een afstand ervaren tot het werk wat hij doet. Omdat het werk steeds complexer wordt, omdat je bepaalde vaardigheden nog moet opdoen, of omdat je soms wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Dan werkt een ondersteunende werkplek sterk drempelverlagend en wordt inclusieve technologie een oplossing die goed is voor iedere medewerker.”

 

Product

Oppervlaktespiegels op maat
Afmetingen: 250 x 400 x 4 mm

 

 


 

« Terug